Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Defensiematerieelbegrotingsfonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Onze conclusies

De minister van Defensie legt in het Jaarverslag 2021van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het eerst verantwoording af over de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de financiering en bekostiging van investeringen en instandhouding van het materieel, de infrastructuur en de IT-middelen van Defensie. 

Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn positief, met uitzondering van ons oordeel over de rechtmatigheid van de verplichtingen.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2021 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds

Financieel oordeel Defensiematerieelbegrotingsfonds

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer