Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Defensie

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie en (K) van het Defensiematerieelbegrotingsfonds

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene Rekenkamer brieven op met aandachtspunten die het parlement kan gebruiken bij het beoordelen van de ontwerpbegrotingen van de ministers.