NAVO

Besteding van publiek geld vraagt om publieke verantwoording. Dit geldt ook voor de uitgaven van de rijksoverheid aan internationale samenwerkingsverbanden als de NAVO, tenzij militaire geheimhouding aan de orde is. We vragen regelmatig aandacht voor de transparantie en verantwoording van NAVO-uitgaven.

Transparantie & verantwoording NAVO-uitgaven (2016)

Vanwege het bijzondere karakter van de NAVO kan van transparantie en verantwoording afgeweken worden als militaire geheimhouding aan de orde is. Maar in alle andere gevallen niet. In een brief aan de Tweede Kamer geven we aan dat we vooruitgang zien maar dat de transparantie en verantwoording nog verder kan verbeteren.