Aandachtspunten bij ontwerpbegroting Defensie

De Algemene Rekenkamer wijst de Tweede Kamer op een aantal aandachtspunten in de begroting 2017 van het Ministerie van Defensie.

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de Algemene Rekenkamer onder meer in op het verbeterplan van de minister van Defensie  voor de materiële gereedheid en op de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Ook vraagt de Algemene Rekenkamer aandacht voor de informatie die de minister van Defensie aan de Kamer heeft verstrekt over de besteding van extra geld voor Defensie in 2017.

Transparantie NAVO-uitgaven

De Algemene Rekenkamer heeft de Tweede Kamer ook op de hoogte gebracht van ontwikkelingen in de transparantie van de uitgaven door het militair bondgenootschap NAVO.