Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (begrotingshoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene Rekenkamer brieven op met aandachtspunten die het parlement kan gebruiken bij het beoordelen van de ontwerpbegrotingen van de ministers. Op 24 september 2020 sturen we brieven over de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De brieven over de overige ministeries verwachten wij begin oktober a.s. te publiceren.