Bezuiniging op de zorgtoeslag

Realisatie en effect

In 2011 hebben wij het kabinet in het rapport Bezuinigingsmonitor 2011 aanbevolen zich periodiek te verantwoorden over de voortgang van de bezuinigingsoperatie. Het kabinet-Rutte/Verhagen gaf hier opvolging aan met de introductie van de 18 miljard monitor. Het kabinet-Rutte/Asscher besloot vervolgens deze publicatie niet door te zetten. Mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben wij recent in onze brief Aandachtspunten bij de begroting 2014 van de minister van Financiën opnieuw aandacht gevraagd voor de verantwoording over de bezuinigingsoperatie.

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van het inzicht in de realisatie en de gevolgen van de bezuinigingen. Hiertoe brengen wij voor een aantal bezuinigingsmaatregelen de budgettaire realisatie in kaart en geven waar mogelijk aan welke gevolgen de maatregelen hebben voor burgers en bedrijven. In deze publicatie doen wij dit voor de maatregel Bevriezen doelgroep zorgtoeslag, één van de grootste beoogde bezuinigingen in 2012 (- 600 miljoen euro op de uitgaven aan zorgtoeslag). Wij constateren dat informatie over de realisatie van de bezuiniging en de effecten van deze maatregel beperkt is. Wij bevelen de minister van Financiën aan om, in ieder geval voor de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen, in het jaarverslag inzicht te geven in de realisatie en de gevolgen van de bezuinigingen, inclusief de beleidsmatige conclusie die het kabinet hieraan wenst te verbinden.