De bezuinigingen volgend op de kredietcrisis (2008)  hebben grote maatschappelijke gevolgen. Hebben deze bezuinigingen het beoogde effect gehad op de overheidsfinanciën? Wie voelt het in de portemonnee? Om hier zicht op te krijgen hebben we een reeks bezuinigingsmaatregelen onderzocht. Ook hebben we 1 groot onderzoek gedaan naar alle maatregelen van de kabinetten sinds 2011.

Recente publicaties

Kosten en opbrengsten van saldoverbeterende maatregelen 2011 – 2016 (2016)

Met dit onderzoek naar kosten en opbrengsten van saldoverbeterende maatregelen  willen we het parlement in staat stellen om te beoordelen of het kabinet-Rutte/Asscher één van haar belangrijkste doelstellingen heeft gerealiseerd: zijn de overheidsfinanciën op orde gebracht?

Zicht op bezuinigingen 2014-2015 ( 2014 en 2015)

Met de publicatiereeks Zicht op Bezuinigingen brengen wij een aantal bezuinigingsmaatregelen in kaart en geven wij aan welke gevolgen de maatregelen hebben voor burgers en bedrijven. We laten zien wat er daadwerkelijk bespaard is en hoe de informatievoorziening was.