Bezuinigingen

Recente publicaties

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2018)

Het is niet waarschijnlijk dat de beoogde bezuiniging van € 136 miljoen op het beheer van rijksvastgoed wordt gerealiseerd. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) moet bovendien ook besparen op de organisatiekosten, maar die kosten zijn juist toegenomen. Tegelijkertijd is de opbrengst van de verkoop van panden in feite zeer gering. Dit blijkt uit het verantwoordingsonderzoek over 2017

Kosten en opbrengsten van saldoverbeterende maatregelen 2011 – 2016 (2016)

Met dit onderzoek naar kosten en opbrengsten van saldoverbeterende maatregelen  willen we het parlement in staat stellen om te beoordelen of het kabinet-Rutte/Asscher één van haar belangrijkste doelstellingen heeft gerealiseerd: zijn de overheidsfinanciën op orde gebracht?