Geen vervolgonderzoek naar publieke omroep

De Algemene Rekenkamer heeft in een brief op 6 april 2023 aan de Tweede Kamer gemeld dat een verzoek van de staatssecretaris voor Cultuur en Media wordt afgewezen om een vervolgonderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid bij de publieke omroep.    

De staatssecretaris heeft om zo’n verzoek gevraagd in een brief van 21 februari jl., nadat zij in een debat in de Tweede Kamer op 28 november jl. de Kamer had toegezegd zo’n verzoek te doen. 
In de brief wordt toegelicht waarom het verzoek niet wordt gehonoreerd