16 lessen uit eerdere overheidssteun aan grote ondernemingen

Eerste publicatie lopend onderzoek coronacrisis en steun aan bedrijven

In een brief aan de Tweede en Eerste Kamer geeft de Algemene Rekenkamer op 26 juni 2020 een overzicht van lessen uit eerdere overheidssteun aan grote ondernemingen. Deze brief is het eerste product uit lopend onderzoek naar steun aan grote ondernemingen die (mede) door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. De lessen zijn afkomstig uit eerdere onderzoeken van de Algemene Rekenkamer, maar ook uit parlementaire onderzoeken en enquêtes.

De brief gaat in op lessen uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw (zoals RSV-enquête), de financiële en fiscale steun aan grote ondernemingen uit de jaren negentig, lessen uit industriebeleid en uit de kredietcrisis van deze eeuw. Het gaat om lessen als ‘zorg voor een volledig zicht op de relatie van de onderneming met de overheid’ tot ‘overschat niet het nut van een overheidscommissaris’. Van ‘niet ingrijpen is ook een alternatief’ tot ‘stem tijdig af met de Europese Commissie’. De optie van een doordachte bail-in wordt beschreven en de informatiepositie van het parlement dat met het budgetrecht de financiële hulp voor bedrijven al dan niet kan goedkeuren.
Het betreft lessen die direct ingezet kunnen worden bij actuele plannen voor voorgenomen vormen van steun voor grote ondernemingen.

Vervolgpublicatie

De Algemene Rekenkamer streeft ernaar na de zomer een tweede publicatie over dit onderzoek uit te brengen met bevindingen uit een beknopt onderzoek naar recente overheidssteun aan grote ondernemingen.
Meer informatie over gevolgen van de Covid-19-pandemie verzamelt de Algemene Rekenkamer op www.rekenkamer.nl in de monitor van uitgaven en gederfde inkomsten door steunmaatregelen (binnenkort online) en bij het webonderwerp ‘Europese Unie