Voorkom dat uitvoering rijksbeleid burgers en democratie klem zet

Parlement en kabinet moeten goed in beeld brengen wat de gevolgen zijn voor burgers en bedrijven, maar ook voor de democratische controle,  voordat zij besluiten uitvoering van rijksbeleid buiten het Rijk te plaatsen.  Deze oproep doet de Algemene Rekenkamer in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Problemen in de uitvoering kunnen verstrekkende gevolgen hebben  voor burgers en bedrijven. Naast de toeslagenaffaire wijst de Algemene Rekenkamer op de gang van zaken in het aardbevingsgebied in Groningen en het persoonsgebonden budget, dat in 2015 via de Sociale Verzekeringsbank ging lopen.
De Rekenkamer heeft in de afgelopen 20 jaar veel onderzoek gedaan naar de uitvoering van overheidsbeleid. Zij trekt daar enkele lessen uit, die zij parlement en kabinet wil meegeven. Allereerst herhaalt zij haar pleidooi om vooraf te toetsen of nieuw beleid uitvoerbaar is en wat de gevolgen, ook de onbedoelde, zijn voor individuele burgers en de samenleving als geheel.

Organisatie van uitvoering vraagt aandacht

Daarnaast vraagt de Algemene Rekenkamer aandacht voor de organisatie van de uitvoering. Want als kabinet en parlement besluiten om uitvoering op afstand van het Rijk te plaatsen, staat de minister niet meer zelf aan het roer. Wat is de zeggenschap van de minister dan nog? En hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld? Is er nog zicht op de besteding van de publieke gelden? Op de resultaten? Wie legt daarover verantwoording af? En wie kan ingrijpen als het mis gaat in de uitvoering? Sta daar bij stil, vindt de Algemene Rekenkamer, want ‘een goed begin is het halve werk, maar half werk is geen goed begin.’