Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Staten-Generaal

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van de Staten-Generaal.

Onze conclusies

De Eerste Kamer en Tweede Kamer voeren als Hoge Colleges van Staat zelf het beheer over hun begroting en administraties. De minister van BZK vervult hierbij een coördinerende rol. De Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn voor hun begroting en verantwoording gebonden aan de vereisten uit de Comptabiliteitswet. Zij zijn niet gebonden aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Wij ondersteunen de ambitie van beide Hoge Colleges om wel aan de BIO te willen voldoen. Vorig jaar concludeerden we dat de Eerste Kamer de informatiebeveiliging niet op orde had. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer laat verbeteringen in de informatiebeveiliging zien. De Eerste Kamer heeft tevens het financieel beheer verbeterd. In het financieel beheer van de Tweede Kamer zien wij risico’s, evenals in het kunstbeheer bij zowel de Eerste als Tweede Kamer. Wij vragen aan de Eerste en Tweede Kamer hier aandacht aan te besteden.

Financieel beheer Tweede Kamer moet verbeterd worden

Het financieel beheer van de Tweede Kamer merken wij aan als een onvolkomenheid. 
De verplichtingen en voorschotten waren eind 2021 niet (altijd) op de juiste wijze vastgelegd in de administratie van de Tweede Kamer, waardoor omvangrijke correcties nodig waren om te komen tot een juiste en volledige financiële verantwoording over 2021. Daarnaast kon de onderbouwing van de prestatieverklaring niet altijd (of niet in 1 keer) worden aangetoond. Door het niet juist en volledig vastleggen van verplichtingen en voorschotten loopt de Tweede Kamer het risico dat de financiële informatie fouten bevat.

Kunstbeheer van zowel de Eerste als de Tweede Kamer behoeft aandacht

De Eerste en de Tweede Kamer beschikken over een kunstcollectie die bij beide organisaties in eigen beheer is. Deze kunstcollecties vertegenwoordigen een financiële en cultureel-historische waarde. Als het beheer niet op orde is, bestaat het risico van diefstal, beschadiging en onnodig kwaliteits- en kwantiteitsverlies. Beide organisaties zijn zich bewust van goed kunstbeheer en zijn hier ook mee bezig. Desondanks zijn verbeteringen in het kunstbeheer nodig. Bij de Eerste Kamer voldoet het beheer in 2021 niet aan de daaraan gestelde normen en merken wij het kunstbeheer daarom aan als een onvolkomenheid. Het kunstbeheer bij de Tweede Kamer merken wij aan als aandachtspunt.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2021 van de Staten-Generaal 

Financieel oordeel Staten Generaal

Onvolkomenheden bij de Staten-Generaal

Onvolkomenheden Staten-Generaal

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer