Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van BZK

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C)

Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. En die verantwoording is vervolgens weer de basis voor de begroting van het volgende jaar.