Focus op coronabelastingschulden

Tijdens de coronapandemie hebben bedrijven en zzp’ers voor € 40 miljard aan belastinguitstel gekregen. Dit heeft veel bedrijven destijds geholpen met overleven. Inmiddels hebben ondernemers ongeveer € 26 miljard van deze uitgestelde belasting afgelost. Van het resterende bedrag (ongeveer € 14 miljard) is € 5,7 miljard in gevaar. Dit bedrag zal mogelijk maar deels, of grotendeels niet worden afgelost. De Belastingdienst heeft te weinig capaciteit om daar echt werk van te maken.

Figuur rapport coronabelastingschulden

Van de € 40 miljard aan uitgestelde belasting voor ondernemers is meer dan de helft, ruim € 26 miljard, inmiddels afgelost via de betalingsregeling. De Belastingdienst heeft te weinig capaciteit om dwanginvorderingen op te starten en deurwaarders in te zetten als ondernemers niet aflossen of uit de regeling worden gezet. Ook is er te weinig capaciteit voor maatwerk bij het aflossen voor mkb en zzp’ers.

De openstaande belastingschuld was op 1 januari 2024 € 14 miljard bij ongeveer 210.000 ondernemers. Van € 8,3 miljard is er een reële verwachting dat dit wordt afgelost. Van € 2,8 miljard wordt waarschijnlijk een deel afgelost, en een deel niet, mede afhankelijk van de inzet van de Belastingdienst. Het gaat hier voornamelijk om ondernemers die achterlopen met aflossingen. Te verwachten is dat voor de resterende € 2,9 miljard de Belastingdienst alleen via dwanginvordering nog een deel kan innen. Dit betreft ondernemers die nog niets hebben afgelost, of die uit de betalingsregeling zijn gezet. De minister van Financiën meldde vorig jaar dat hij in totaal € 2,5 miljard als oninbaar beschouwd. In de Voorjaarsnota 2024 wordt die raming geactualiseerd. 

Waarom onderzochten we dit?

De openstaande belastingschuld was op 14 augustus 2023 nog € 14,8 miljard. Een grote groep ondernemers met een betalingsregeling liep achter op de maandelijkse termijnbetalingen of had nog helemaal niks afgelost. Nu de Belastingdienst is begonnen met het invorderen van de schulden gaat een deel van de ondernemers mogelijk alsnog failliet. Ook waren er signalen dat de Belastingdienst niet genoeg capaciteit beschikbaar had om deze operatie goed uit te voeren.

Wat onderzochten we?

We onderzochten waar zowel de ondernemers als de Belastingdienst tegenaan lopen bij het aflossen en het innen van de coronabelastingschulden. We brachten hiervoor de ondernemers met een coronabelastingschuld in beeld: waarom betalen ze de schuld niet terug, waar lopen ze tegenaan en kunnen ze de schuld betalen? Daarnaast onderzochten we tegen welke uitvoeringsproblemen de Belastingdienst aanloopt. 

Focusonderzoek

Dit is een focusonderzoek. Een focusonderzoek is een manier om snel onderzoeksresultaten te kunnen delen door middel van een kort, feitelijk en helder rapport met een afgebakende vraagstelling en zonder oordelen en aanbevelingen. Het onderzoek kent hierdoor een korte doorlooptijd. Zie voor meer informatie: De totstandkoming van Focusonderzoeken

Heeft u feedback over dit onderzoek?

Wij heten alle feedback op onze onderzoeken van harte welkom. Wat vindt u van dit rapport? Heeft u er vragen over of heeft u behoefte aan nadere uitleg? Mail ons dan op feedback@rekenkamer.nl. We nemen alle e-mails in overweging en zullen ze met zorg behandelen.