Brieven over begrotingen 2017 van ministers

Op 30 september heeft de Algemene Rekenkamer de eerste twee brieven naar de Tweede Kamer gestuurd met aandachtspunten bij de conceptbegrotingen voor 2017 van de ministers.

In dit geval gaat het over de begroting van de minister van Financiën en de begroting van de minister voor Wonen en Rijksdienst. In deze brieven spiegelt de Algemene Rekenkamer de voornemens van de bewindspersonen voor het komend jaar onder meer aan de bevindingen uit het verantwoordingsonderzoek dat in mei jl. is gepubliceerd.
Naar verwachting op 6 oktober zullen diverse verwachtingen over andere begrotingen van ministers naar het parlement gestuurd worden.