Aanpak problemen trekkingsrecht pgb

Om de huidige problemen voor budgethouders van een pgb en zorgverleners op te lossen moet er in de uitvoering van het verbeterplan een balans komen tussen ambities, tijd, mensen en middelen. In deze brief lichten we toe hoe dit planmatig moet worden aangepakt. Ook sturing en inrichting van de keten en uitvoering binnen de keten komen aan bod.