Jongeren

De Algemene Rekenkamer brengt regelmatig rapporten uit over onderwerpen die (ook) betrekking hebben op jongeren, bijvoorbeeld over het trekkingsrecht pgb en de decentralisatie van de jeugdzorg.

Recente publicaties

Focus op Toegang tot de Wet langdurige zorg (2018)

In een focusonderzoek hebben we gekeken naar de feiten over de toegang tot zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarover bestaan veel verschillende verhalen uit andere onderzoeken, mediaberichten en discussies in het parlement. Onder meer over de complexiteit en de verschillende verantwoordelijkheden van de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars.

Macrobudget Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (2015)

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht hoe de budgetten tot stand zijn gekomen die gemeenten van het Rijk krijgen om de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 uit te voeren. We schreven het rapport Macrobudget Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op verzoek van de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie, en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De uitkomst was dat het aantal onzekerheden in de berekening van de budgetten, vergeleken met een soortgelijke toets voor de Jeugdwet in 2013, was gedaald. Dat betekent echter niet dat alle onzekerheden waren weggenomen.