Ouderen

De Algemene Rekenkamer brengt regelmatig rapporten uit over onderwerpen die (ook) betrekking hebben op ouderen, bijvoorbeeld over langdurige zorg en re-integratie van oudere werklozen op de arbeidsmarkt.

Recente publicaties

Ouderdomsregelingen ontleed (2019)

Nederland vergrijst. De verwachting van het CBS is dat in 2030 het aantal 65-plussers het aantal jongeren (20-minners) zal overtreffen met bijna een half miljoen. De vergrijzing betekent dat jaarlijks steeds meer ouderen een basispensioen, op basis van de Algemene Ouderdomswet (AOW), ontvangen. In 2018 kregen bijna 3,5 miljoen ouderen AOW. Namens de rijksoverheid voert de Sociale Verzekeringsbank de AOW uit. Dit gebeurt op een doelmatige manier: de kosten zijn relatief laag en SVB spant zich in zodat (nagenoeg) iedereen AOW ontvangt. Toch ontvangen tienduizenden ouderen geen aanvulling op hun AOW, terwijl zijn er wel recht op hebben.  Dit komt naar voren uit ons rapport Ouderdomsregelingen ontleed.

Focus op Toegang tot de Wet langdurige zorg (2018)

In een focusonderzoek hebben we gekeken naar de feiten over de toegang tot zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarover bestaan veel verschillende verhalen uit andere onderzoeken, mediaberichten en discussies in het parlement. Onder meer over de complexiteit en de verschillende verantwoordelijkheden van de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars.