Ouderen

De Algemene Rekenkamer brengt regelmatig rapporten uit over onderwerpen die (ook) betrekking hebben op ouderen, bijvoorbeeld over langdurige zorg en re-integratie van oudere werklozen op de arbeidsmarkt.

Recente publicaties

Focus op Toegang tot de Wet langdurige zorg (2018)

In een focusonderzoek hebben we gekeken naar de feiten over de toegang tot zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarover bestaan veel verschillende verhalen uit andere onderzoeken, mediaberichten en discussies in het parlement. Onder meer over de complexiteit en de verschillende verantwoordelijkheden van de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars.