Volwassenen met moeite met taal of rekenen: kloof tussen probleem en aanpak via rijksbeleid

Onduidelijk wat rijksbeleid bijdraagt aan afname aantal laaggeletterden

De aanpak die de rijksoverheid hanteert om laaggeletterdheid onder volwassenen te verminderen past onvoldoende bij de omvang van het probleem. De minister van Onderwijs zegt dat het om 1,3 miljoen mensen gaat, maar volgens de Algemene Rekenkamer gaat het om 2,5 miljoen. De doelen van het kabinet zijn alleen gericht op taal, bescheiden en niet gericht op ‘geletterd worden’. Het is onduidelijk wat het rijksbeleid bijdraagt aan een afname van het aantal laaggeletterden. De Algemene Rekenkamer concludeert na onderzoek naar het rijksbeleid voor burgers die moeite hebben met de Nederlandse taal en met rekenen, dat er een kloof zit tussen (de omvang van) het probleem en de gekozen aanpak.