Beantwoording Kamervragen ouderdomsregelingen

In een brief aan de Tweede Kamer van 21 januari 2020 geeft de Algemene Rekenkamer antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het onderzoeksrapport Ouderdomsregelingen ontleed (van 13 november 2019).