2017

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2017.

U kunt direct doorklikken naar het betreffende document. 

Publicaties 2017
Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer Soort publicatie
19 januari 2017 Producten op de Europese markt: CE-markering ontrafeld 27  879 Rapport
24 januari 2017 Inburgering Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 32 824 Rapport
26 januari 2017 Bekosting van de curatieve geestelijke gezondheidszorg 25 424 Rapport
30 januari 2017 Brief aan de Tweede Kamer Vacature collegelid van de Algemene Rekenkamer 34 153 Brief
31 januari 2017 UWV, balanceren tussen ambities en middelen 26 448 Rapport
1 februari 2017 Zicht op belastingverlichtende regelingen Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken 32 140 Rapport
7 februari 2017 Erratum aanbiedingsbrief rapport UWV, balanceren tussen ambities en middelen 26 448 Brief
9 februari 2017 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl Niet dossierstuk 2017D04498 Brief
13 februari 2017 Brief aan de Tweede Kamer Reactie op de aan de minister van SZW gevraagde reactie op ons onderzoek 'Inburgering' 32 824 Brief
29 maart 2017 Verslag 2016 34 703 Rapport
11 april 2017 Rijk in uitvoering in 18 factsheets 31 865 Rapport
8 mei 2017 Brief aan de Tweede Kamer Reactie op rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid 31 865 Brief
17 mei 2017 Verantwoordingsonderzoek 2016 34 725 VO
17 mei 2017 Staat van de beleidsinformatie 2016 34 725 VO
17 mei 2017 Rapport bij de Nationale verklaring 2017 34 725 VO
23 mei 2017 Brief aan de Tweede Kamer Ontwikkelingen interventies kredietcrisis 31 941 Brief
24 mei 2017 Brief aan de Tweede Kamer Aanbevelingslijst voor een collegelid van de Algemene Rekenkamer 34 153 Brief
7 juni 2017 Brief aan de Tweede Kamer Erratum Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 34 725 Brief
15 juni 2017 Brief aan de Tweede Kamer Erratum Staat van de Rijksverantwoording 2016 34 725 Brief
22 juni 2017 Brief aan de Tweede Kamer webdossier Vervanging F-16/Verwerving F-35 Niet –dossierstuk 2017D18452 Brief
29 juni 2017 Op zoek naar inzicht in maatschappelijk verantwoord inkopen bij het Rijk (+ infographic) 31 490 nr. 224 Rapport
4 september 2017 Brief aan de Tweede Kamer Reactie op de evaluatie van de 30%-regeling voor experts uit het buitenland Geen kamerstuk Brief
13 september 2017 Brief aan de Tweede Kamer Voorbereiding realisatie van de Sustainable Development Goals 26 485 Nr. 251 Brief
14 september 2017 Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries 34 550 nr. 45 Rapport
27 september 2017 Toezicht op banken in Nederland; Uitvoering prudentieel toezicht op middelgrote en kleine banken door DNB 32 013 nr. 147 Brief
5 oktober 2017 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk VI) van het ministerie van VenJ 34 775 VI nr. 6 Brief
5 oktober 2017 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk VIII) van het ministerie van OCW 34 300 VIII nr. 8 Brief
5 oktober 2017 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk X) van het ministerie van Defensie 34 775 X nr. 11   Brief
5 oktober 2017 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk IX) van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2018 34 775 IX nr. 7 Brief
5 oktober 2017 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk XIII) van het ministerie van EZ 34 775 XIII, nr. 5 Brief
5 oktober 2017 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk XII) van het ministerie van IenM 34 775 VI nr.6 Brief
5 oktober 2017 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk XV) van het ministerie van SZW 34 775 XV nr. 4 Brief
5 oktober 2017 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk XVI) van het ministerie van VWS 34 775 XVI nr. 11 Brief
6 oktober 2017 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk VII) van het ministerie van BZK 34 775 VII Brief
10 oktober 2017 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk XVII) van het ministerie van BHOS 34 775 XVII nr.4 Brief
10 oktober 2017 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk V) van het ministerie van BZ 34 775 V Brief
11 oktober 2017 Tussenstand Investeringsagenda Belastingdienst 31 066 nr. 381 Rapport
25 oktober 2017 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl Niet-dossierstuk 2017D29985 Brief
31 oktober 2017 Brief aan de Tweede Kamer Focusonderwerpen Verantwoording 2017 31 865 nr. 102 Brief
14 november 2017 Voorarrest: verdachten in de cel; En kwantitatieve analyse van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis 29 279 nr. 397 Rapport
23 november 2017 Brief aan de Tweede KamerEU-gerelateerde aandachtspunten ontwerpbegroting 2018 34775 nr. 76 Brief
23 november 2017 Actualisering webdossier EU-governance Niet dossierstuk 2017D33726 Webdossier
27 november 2017 Brief aan de Tweede Kamer Vraag Tweede Kamer over toepassing remplaçantenregeling 31 066 nr. 388 Brief
6 december 2017 Schenkingsvrijstelling eigen woning; Effecten op de hypotheekschuld 34 785 nr. 73 Rapport
14 december 2017 Brief aan de Tweede Kamer bij rapport rekenkamers Oostenrijk, Cyprus, Duitsland, Finland en Nederland over toezicht op middelgrote en kleine banken 21 501 nr. 1476 Brief
14 december 2017 Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors on prudential supervision of medium-sized and small (“less significant”) institutions in the European Union after the introduction of the Single Supervisory Mechanism 21 501-07 nr. 1476 Rapport
19 december 2017 Focus op ‘kansrijke’ aangiften bij de politie 29 628 nr. 752 Rapport