Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk VI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

De ontwerpbegroting 2018 omvat € 12.081 miljoen aan uitgaven, € 12.071 miljoen aan verplichtingen en € 1.714 miljoen aan ontvangsten.