Tweede Kamer over toepassing remplaçantenregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft de Algemene Rekenkamer bij brief van 26 september jl. in kennis gesteld van het verzoek van de Tweede Kamer, gedaan tijdens de behandeling op 6 juli 2017 van het wetsvoorstel Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016 (31725-IX).

Het verzoek houdt in dat bij monde van het lid Omtzigt wordt gevraagd of de Algemene Rekenkamer een toelichting kan geven op het punt of de toepassing van de remplaçantenregeling voor medewerkers van de Douane en FIOD als rechtmatig kan worden gekwalificeerd.