Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De ontwerpbegroting 2018 omvat € 38,87 miljard aan uitgaven, € 38,30 miljard aan verplichtingen en € 1,38 miljard aan ontvangsten.