Focus op ‘kansrijke’ aangiften bij de politie

We onderzochten hoeveel tijd er voorbijgaat tussen het moment dat iemand aangifte doet en het moment dat de politie die aangifte in behandeling neemt. Ook keken we of het op het platteland langer duurt voordat een aangifte wordt opgepakt dan in stedelijke gebieden, en of aangiften in de zomermaanden langer blijven liggen.

70% kansrijke aangiften binnen 10 dagen opgepakt

Van de ‘kansrijke’ aangiften in de periode van 1 januari tot en met 31 juli 2017 heeft de politie 70,2% binnen 10 dagen in behandeling genomen. Dat blijkt uit het registratiesysteem van de politie, BOSZ. 7% van de kansrijke aangiften bleef 60 dagen of meer liggen. Winkeldiefstallen worden relatief gezien vaker binnen drie dagen opgepakt dan bijvoorbeeld woninginbraak. Mogelijk gaat het bij winkeldiefstallen om arrestaties op heterdaad. Overigens betekent ‘in behandeling nemen’ niet altijd dat een rechercheur of agent ook meteen in actie komt.

Als het gaat om het oppakken van kansrijke aangiften, blijkt de politie op het platteland daar niet meer tijd voor nodig te hebben dan de politie in de stad. Eerder lijkt het omgekeerde het geval: de plattelandsteams die wij onderzochten hadden 73,1% van de kansrijke aangiften binnen 10 dagen opgepakt, hun collega’s in de grote stad hadden in 10 dagen 62,5% van de zaken in behandeling genomen.

Ook hebben we de looptijden van de kansrijke aangiften in de zomermaand juli vergeleken met die in de maanden maart en mei. Uit de cijfers blijkt dat de aangiften in juli iets langzamer in behandeling worden genomen dan die in maart en mei. 9,7% blijft langer liggen dan 60 dagen, tegen 7% over de hele periode.

Aanleiding voor dit onderzoek waren vragen over de capaciteit van de politie (zie hieronder). Uit de gegevens van het politieregistratiesysteem BOSZ blijkt dat de politie weinig  gebruik maakt van de mogelijkheid zaken vroegtijdig af te ronden wegens capaciteitsgebrek.

Waarom onderzochten wij de doorlooptijd van aangiften bij de politie?

De afgelopen jaren klinkt geregeld de klacht dat aangiften bij de politie veel te lang blijven liggen of zelfs ‘in de prullenbak’ verdwijnen. Die klachten maken deel uit van een bredere zorg dat de politie door capaciteitsgebrek haar basistaken onvoldoende zou kunnen uitvoeren. De commissarissen van de Koning toonden zich in het voorjaar van 2017 kritisch over de gebrekkige aanwezigheid  van de politie op het platteland. Politiefunctionarissen en -bonden waarschuwden voor geringe politiecapaciteit in de zomermaanden.

Welke normen en methoden gebruikten wij bij ons onderzoek naar de doorlooptijden van aangiften bij de politie?

Focus op ‘kansrijke’ aangiften bij de politie is het eerste van een nieuw type onderzoeken met een korte doorlooptijd. De methodologische verantwoording van dit onderzoek vindt u onder Bijlagen.