Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk XVII) van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De ontwerpbegroting 2018 omvat € 2.466,3 miljoen aan uitgaven, € 1.791,5 miljoen aan verplichtingen en € 78,8 miljoen aan ontvangsten.