Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer zoekt collegelid

Het college van de Algemene Rekenkamer zoekt een nieuw lid in verband met het vertrek van president Arno Visser naar een andere functie. Een geschikte kandidaat versterkt de gezaghebbende positie van de Algemene Rekenkamer in de samenleving en kan ook als boegbeeld van de Algemene Rekenkamer optreden.

Lichte toename netto uitgaven aan EU voor lidstaat Nederland

De informatie op de EU-webpagina’s van de Algemene Rekenkamer is geactualiseerd. Daar is onder meer te vinden dat EU-lidstaat Nederland in 2021 per saldo € 6,9 miljard aan de Europese Unie heeft betaald.

Lichte toename netto uitgaven aan EU voor lidstaat Nederland

Afbeeldingen van Euroteken en Europese vlaggen

Onzichtbare kosten van het Nationaal Warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds is een instrument bij het verduurzamen van woningen. Tot eind 2021 heeft het Warmtefonds (eerst bekend als Nationaal Energiebespaarfonds) bijna € 650 miljoen geleend aan huiseigenaren voor bijvoorbeeld zonneboilers of een warmtepomp. Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt echter dat het Warmtefonds minder bijdraagt aan de verduurzaming van woningen dan subsidies met een vergelijkbaar doel. 

Onzichtbare kosten van het Nationaal Warmtefonds

Coverfoto rapport warmtefonds: man sleutelt aan de cv-ketel

Coronarekening: totale uitgaven maatregelen bedragen 87.6 miljard in 2020-2023

De uitgaven aan de bestrijding van de coronacrisis zijn in 2022 lager dan begroot en worden in 2023 verder teruggebracht. De begrote uitgaven in 2022 komen volgens de Miljoenennota uit op € 19,9 miljard. Dit is € 3,4 miljard minder dan op Verantwoordingsdag 2022 was voorzien. In de Miljoenennota is € 5,5 miljard begroot voor uitgaven aan coronacrisismaatregelen in 2023. 

Coronarekening: totale uitgaven maatregelen bedragen 87,6 miljard in 2020-2023

Afbeelding van coronavirus en bankbiljetten

Geen grootschalige houtkap, maar landelijk inzicht in resultaten bosbeheer ontbreekt

Het beeld dat de laatste jaren is ontstaan dat Staatsbosbeheer overal in het land grootschalig bossen kapt, is onjuist. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat Staatsbosbeheer niet meer oogst dan er bijgroeit. Maar of de werkwijze van de grootste bosbeheerder van Nederland en andere boseigenaren op lange termijn de beoogde resultaten geeft, is echter op landelijk niveau onbekend. 

Geen grootschalige houtkap, maar landelijk inzicht in resultaten bosbeheer ontbreekt

Cover rapport Bosbeheer: man loopt door het bos

Arno Visser stopt als president van de Algemene Rekenkamer

Arno Visser heeft ontslag gevraagd als president van de Algemene Rekenkamer aan Zijne Majesteit de Koning. Visser is lid van het college van de Algemene Rekenkamer sinds 15 januari 2013 en president sinds 15 oktober 2015. Zijn vertrek zal ingaan per 1 januari 2023.

Arno Visser stopt als president van de Algemene Rekenkamer

President Arno Visser

Kantoor Rekenkamer dag dicht voor energiebesparing

De Algemene Rekenkamer sluit vanaf 4 november de komende wintermaanden op vrijdagen haar kantoor in Den Haag als een van de maatregelen om energie te besparen. Medewerkers werken op vrijdagen vooralsnog vanuit huis.

Kantoor Rekenkamer dag dicht voor energiebesparing

Voorgevel Lange Voorhout 8 en Pageshuis

EU-subsidies doen ertoe, maar dragen niet per se bij aan grootste uitdagingen

Nederland heeft in de periode 2014-2020 ruim € 7,4 miljard uitgegeven aan EU-subsidies. De Europese Commissie en 4 betrokken Nederlandse ministers zijn samen verantwoordelijk voor de besteding van dit geld. Maar ‘Brussel’ noch ‘Den Haag’ heeft met de huidige werkwijze inzicht of dit geld optimaal ingezet is om de grootste nationale uitdagingen het hoofd te bieden. Verbetering is mogelijk. 

EU-subsidies doen ertoe, maar dragen niet per se bij aan grootste uitdagingen

coverfoto rapport Eu-subsidies: Wegwijzer in het landschap

Vacature: onderzoeker financial audit en IT auditor

“Op maandagochtend heb ik een spoedbespreking met het Ministerie van SZW over de verantwoording van de NOW-subsidie (omvang €26 miljard). In de middag loop ik met een groep collega’s naar de binnenstad van Den Haag voor een lunchdate. Op dinsdag sta ik in de dealing room van het Agentschap Generale Thesaurie (Ministerie van Financiën) om het uitgifteproces van een staatsobligatie live te volgen (omvang €6 miljard)..."

Onderzoeker Financial Audit

Vacature: onderzoeker/specialist accountancy

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar een accountant met passie voor en kennis over de controle van de publieke sector. Ben jij geïnteresseerd in vaktechnische vraagstukken op het gebied van controle en verantwoording, kun je hierover meedenken en adviseren? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Onderzoeker/specialist accountancy

Lopend onderzoek

Op dit moment lopen onder meer de volgende onderzoeken:

  • Opvangcapaciteit voor asielzoekers | 19 januari 2023
  • Inzicht in klimaatuitgaven | 25 januari 2023
  • Digitale identiteit | 16 maart 2023

Lopend onderzoek