Lichte toename netto uitgaven aan EU voor lidstaat Nederland

De informatie op de EU-webpagina’s van de Algemene Rekenkamer is geactualiseerd. Daar is onder meer te vinden dat EU-lidstaat Nederland in 2021 per saldo € 6,9 miljard aan de Europese Unie heeft betaald.

Over dat jaar droeg Nederland ruim € 9,5 miljard af en ontving via allerlei subsidies uit Brussel ruim € 2,6 miljard. Het saldo van 2021 komt overeen met 0,82 % van het bruto nationaal inkomen. Dat is een fractie meer dan over het jaar 2020, en duidelijk meer dan de jaren daarvoor.
De Europese Commissie hanteert een andere berekeningswijze van de nettobetaling en komt per saldo uit op € 4,1 miljard over 2021 (0,48 % van bni).
De EU-begroting wordt voor 92 % gefinancierd door de bijdragen van de 27 EU-lidstaten. Een derde van de lidstaten draagt per saldo meer bij dan het ontvangt van de EU. De uitgaven van de Europese Unie omvatten in 2021 totaal € 227 miljard. Afgelopen jaar had 20% van de uitgaven van de Europese Unie betrekking op de Herstel- en Veerkrachtplannen van de lidstaten (ook wel aangeduid met de Engelstalige afkorting RRF), een reactie op de coronapandemie en een belangrijk onderdeel van Next Generation EU.