Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Belastingdienst corrigeert steeds minder bij inhuur zelfstandigen

De aanpak door de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid bij de inhuur van vakmensen in allerlei bedrijfssectoren komt niet van de grond. In 2016 is een nieuwe wet van kracht geworden die stevigere handhaving ook bij opdrachtgevers mogelijk maakt. Maar het kabinet besloot datzelfde jaar deze wet voorlopig niet te handhaven (moratorium) na de maatschappelijke onrust over nieuwe regels. Dat heeft ertoe geleid dat belastingambtenaren bij steeds minder opdrachtgevers controleren of zij ten onrechte geen loonheffing afdragen. Het aantal correcties is laag. Ook zzp’ers worden minder gecontroleerd.

Belastingdienst corrigeert steeds minder bij inhuur zelfstandigen

Afronden en vooruitkijken in tijden van corona

Het afgelopen jaar stond voor de Algemene Rekenkamer in het teken van afronden en vooruitkijken. Grote thema’s die we de afgelopen 5 jaar intensief onderzochten, zijn in 2021 afgerond. Tegelijkertijd hebben we onze strategie voor de komende 5 jaar gepresenteerd. En ondanks de aanhoudende uitdagingen die corona met zich meebracht, hebben de medewerkers van de Rekenkamer het afgelopen jaar 68 publicaties verzorgd over de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitgaven van de Rijksoverheid.

Afronden en vooruitkijken in tijden van corona

Kwaliteit forensische zorg aan veroordeelden

Het is onduidelijk of forensische zorg aan veroordeelden bijdraagt aan hun herstel en ervoor zorgt dat ze minder vaak de fout in gaan. De informatie waarover de minister voor Rechtsbescherming beschikt is beperkt. Hierdoor is niet goed te achterhalen of behandeling daadwerkelijk bijdraagt aan een veiligere samenleving.

Kwaliteit forensische zorg aan veroordeelden

Coronarekening - voorjaarseditie 2022

De uitgaven aan de bestrijding van de coronacrisis zijn verder opgelopen. De begrote uitgaven in 2022 komen nu uit op € 20,4 miljard, € 9,6 miljard meer dan op Prinsjesdag was voorzien. Oorzaken zijn de lockdown in januari en februari en het verlengen van steunmaatregelen als de NOW en de TLV.

Coronarekening - voorjaarseditie 2022

Oud-collegelid Ad Havermans overleden

Op 8 maart 2022 is mr. dr. A.J.E. (Ad) Havermans op 87-jarige leeftijd overleden. Ad Havermans was lid van het college van de Algemene Rekenkamer van 1996 tot 2002.

Oud-collegelid Ad Havermans overleden

Russische rekenkamer teruggetreden als voorzitter van wereldwijd verband

De Russische rekenkamer heeft op vrijdag 4 maart 2022 het voorzitterschap van de wereldwijde organisatie van rekenkamers, INTOSAI, neergelegd. Diverse rekenkamers hadden daarop aangedrongen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Daarvoor hadden zij alle activiteiten met de Russische rekenkamer opgeschort.

Russische rekenkamer teruggetreden als voorzitter van wereldwijd verband

Effectiviteit inspectierapporten beperkt

Onderzoek naar 3 rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid leert dat die maar beperkt effect hebben op de aanpak van problemen bij de uitvoering van wetten en regels. Het is niet aannemelijk dat ze hebben bijgedragen aan verbetering van de uitvoeringspraktijk.

Effectiviteit inspectierapporten beperkt

Vacature: onderzoekers Financial Audit

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar auditors met passie voor de publieke sector. Ben jij  nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en gevoel voor onderzoek en cijfers? Startende accountants worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Onderzoeker Financial Audit

Vacature: onderzoekers doelmatigheidsonderzoek

Ben jij nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken, enthousiast, sociaal en heb je lef? Dan kunnen wij je goed gebruiken! We zoeken voor directie B onderzoekers die zijn of haar onderzoeksvaardigheden willen inzetten op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Je werkt als lid van een multidisciplinair onderzoeksteam en bent inzetbaar voor een breed scala aan projecten, maar vooral voor een van de lopende doelmatigheidsonderzoeken. 

Vacature: ontwerpend onderzoeker

Als ontwerpend onderzoeker ben je bezig met het toepassen van design/ontwerpen in onderzoeken van de Algemene Rekenkamer bij de Rijksoverheid. Hierbij help je de Algemene Rekenkamer onafhankelijk te onderzoeken of de Rijksoverheid geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft.

Vacature: onderzoekers verantwoordingsonderzoek

Ben jij nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken en sociaal? Dan kunnen wij je goed gebruiken! We zoeken voor directie B onderzoekers die zijn of haar onderzoeksvaardigheden willen inzetten op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Je gaat als lid van een multidisciplinair onderzoeksteam vooral bedrijfsprocessen beoordelen in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. 

Lopend onderzoek

Op dit moment lopen onder meer de volgende onderzoeken:

  • Aanpak van fraude bij zorgaanbieders | 14 april 2022
  • Verantwoordingsonderzoek 2021 | 18 mei 2022
  • Vervolgonderzoek algoritmes | 18 mei 2022
  • Actualisatie gegevens Coronarekening | 18 mei 2022

Lopend onderzoek