Russische rekenkamer teruggetreden als voorzitter van wereldwijd verband

De Russische rekenkamer heeft op vrijdag 4 maart 2022 het voorzitterschap van de wereldwijde organisatie van rekenkamers, INTOSAI, neergelegd. Diverse rekenkamers hadden daarop aangedrongen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Daarvoor hadden zij alle activiteiten met de Russische rekenkamer opgeschort.

Het bestuur van samenwerkende Europese rekenkamers (EUROSAI) heeft donderdag 3 maart de samenwerking met zowel de Russische als de Wit-Russische rekenkamer opgeschort. EUROSAI heeft tegelijkertijd INTOSAI gevraagd het Russische voorzitterschap op te schorten. Dat gebeurde de volgende dag.
De Algemene Rekenkamer heeft op dinsdag 1 maart besloten niet meer deel te nemen aan activiteiten, voorgezeten of georganiseerd door de Russische rekenkamer. Daarnaast heeft zij de Russische rekenkamer verzocht het voorzitterschap van INTOSAI neer te leggen. Dat heeft de Algemene Rekenkamer – net als vele andere collega-rekenkamers - vorige week laten weten aan de besturen van INTOSAI, EUROSAI en de Russische rekenkamer zelf.

Meer informatie over terugtreden Russische voorzitter INTOSAI
Meer informatie over de verklaring van EUROSAI