Oud-collegelid Ad Havermans overleden

Op 8 maart 2022 is mr. dr. A.J.E. (Ad) Havermans op 87-jarige leeftijd overleden. Ad Havermans was lid van het college van de Algemene Rekenkamer van 1996 tot 2002.

de heer Havermans
Mr. dr. A.J.E. (Ad) Havermans (1934-2022)

De CDA’er Havermans werd bij de Algemene Rekenkamer beëdigd na een burgemeesters-loopbaan van ruim drie decennia. In 1963 werd hij op 30-jarige leeftijd burgemeester van Pannerden. Daarna volgden Druten (1969-1974) en Doetinchem (1974-1985). Landelijke bekendheid verwierf Havermans als burgemeester van Den Haag, de stad die hij van 1985 tot 1996 bestuurde. Hij zette zich in deze periode in voor de vorming van het stadsgewest Haaglanden en voor het oplossen van de financiële problemen van de hofstad.

Na het burgemeesterschap van Den Haag was de energieke Havermans, inmiddels 62 jaar oud, nog niet toe aan pensionering. Hij werd benoemd bij de Algemene Rekenkamer, waar hij gedurende zes jaar onderzoeken heeft begeleid op uiteenlopende terreinen. Kenmerkend was zijn permanente belangstelling voor het openbaar bestuur en zijn interesse voor de reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid en de ontwikkeling van het lokaal bestuur.

Havermans heeft als collegelid mede gezicht gegeven aan de Algemene Rekenkamer. Ook internationaal wist hij de bekendheid van de Algemene Rekenkamer uit te bouwen, door goede relaties te onderhouden met rekenkamers elders in de wereld. Daarnaast werkte hij gedreven aan het samenwerkingsverband met de Antilliaanse en Arubaanse rekenkamers.

Havermans, die steevast op de fiets naar het Lange Voorhout kwam, wist aan staf en onderzoekers vertrouwen te geven waar dat kon. Directe medewerkers waardeerden zijn oprechte persoonlijke aandacht. Dit bleek ook op zijn grootse afscheid van de Algemene Rekenkamer in 2002.
 
Na zijn pensionering is Havermans nog jaren in diverse functies actief geweest. Zo was hij in 2004 voorzitter van de commissie die de taakuitvoering van de AIVD evalueerde. In 2005 leidde hij de commissie die onderzoek deed naar de gang van zaken rond uitzettingen van asielzoekers naar de Democratische Republiek Congo.