Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Betere kwaliteitscontrole nodig bij algoritmes overheid

Net als bedrijven zet de rijksoverheid steeds vaker algoritmes in om handelingen te automatiseren, een probleem op te lossen of een voorspelling te doen. Een verantwoorde ontwikkeling naar complexere geautomatiseerde toepassingen vereist beter overzicht – dat hebben ministers nu niet – en betere kwaliteitscontrole. Hiervoor heeft de Algemene Rekenkamer een toetsingskader ontwikkeld. Ook heeft de Algemene Rekenkamer een digitaal event georganiseerd, waarbij de bevindingen uit het rapport werden toegelicht en met diverse betrokken partijen van gedachten is gewisseld.

Betere kwaliteitscontrole en meer inzicht voor burgers nodig bij algoritmes overheid

Vrouw controleert algoritmes

Essay president Algemene Rekenkamer: 'Er is te veel, niet te weinig informatie'

Staat de toeslagenaffaire op zichzelf? Of zijn er vaste patronen van politieke en parlementaire wetmatigheden in te herkennen? In het traditionele nieuwjaarsessay in Elsevier Weekblad gaat president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer aan de hand van dertig jaar parlementaire onderzoeken en enquêtes in op deze vragen.

Er is te veel, niet te weinig informatie

Fouten in data belemmeren handhaving milieuregels

Tikfouten en registratie onder verschillende namen en uiteenlopende adressen belemmeren handhaving van milieuvoorschriften voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De twee systemen die toezichthouders en handhavers gebruiken, blijken gevuld met data van slechte kwaliteit.

Fouten in data belemmeren handhaving milieuregels

Uitstoot uit schoorstenen

Strategische keuzes Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer gaat haar onderzoek nadrukkelijker doen vanuit het perspectief van burgers en bedrijven. Meer dan voorheen wil de onafhankelijke controleur van de inkomsten en uitgaven van het Rijk ook een oordeel gaan geven over doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid.

Strategische keuzes: vertrouwen in verantwoording

Nieuwe logo Algemene Rekenkamer

Peer review Algemene Rekenkamer

De rekenkamers van Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben op uitnodiging van de Algemene Rekenkamer de onderwerpselectie, kwaliteit van onderzoeksmethoden en publicaties getoetst. De internationale ‘peers’ geven aan dat de Algemene Rekenkamer - gericht op het presteren en functioneren van de rijksoverheid – beschikt over het mandaat, de mensen en de cultuur voor hoogstaande publieke controle.

Aanbevelingen peer review Algemene Rekenkamer dragen bij aan strategie 2021-2025 en overleg met parlement

Middenplein Algemene Rekenkamer

Verzoek Kamer voor onderzoek gehonoreerd

Het verzoek van de Tweede Kamer om onderzoek te doen naar de informatiebeveiliging van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt door de Algemene Rekenkamer gehonoreerd. 

Verzoek Kamer voor onderzoek gehonoreerd

Invoering EU-regels voor btw op e-commerce zet Belastingdienst voor uitdaging

De Algemene Rekenkamer uit in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen of het lukt om nieuwe btw-regels van de EU voor de levering van goederen en digitale diensten aan particulieren tijdig in te voeren. De Tweede Kamer heeft deze boodschap direct opgepakt en zal nog voor het verkiezingsreces vragen stellen aan het kabinet over deze kwestie.

Tijdige invoering EU-regels voor btw op e-commerce zet Belastingdienst voor grote uitdaging

Update interactieve dashboard Coronarekening

Met de steunmaatregelen in verband met de coronacrisis wordt in 2020 veel publiek geld uitgegeven. Daarnaast zorgen deze crisis en steunmaatregelen zeer waarschijnlijk voor een meerjarige afname van de ontvangsten van de rijksoverheid. De Algemene Rekenkamer houdt net als bij de kredietcrisis van de jaren 2008-2011 de publieke verantwoording van de steunmaatregelen in de gaten. Op 8 februari worden de laatste steunmaatregelen verwerkt in het interactieve dashboard van de Coronarekening.

Coronavirus onder de microscoop

Vacature IT-auditor

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar een IT-auditor / onderzoeker met ICT kennis en affiniteit die zich wil verdiepen in de digitalisering van de publieke sector. Ben jij nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken, enthousiast, sociaal en heb je lef? Dan kunnen wij je goed gebruiken!

Vacature accountant

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar accountants met passie voor de publieke sector. Ben jij nieuwsgierig, maatschappe­lijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en gevoel voor onderzoek en cijfers? En ben je vergevorderd met de opleiding tot RA of afgestudeerd? Dan zijn we naar jou op zoek en ben je welkom in ons team!

Onderzoeker Financial Audit

Lopend onderzoek

Op dit moment lopen onder meer de volgende onderzoeken:

  • Realisatie taakstellingen uit "Defensie na de Kredietcrisis"
  • Onderzoek naar de Operatie "Inzicht in Kwaliteit"
  • Verzoek-onderzoek bijzondere uitkeringen BES-eilanden
  • Verantwoordingsonderzoek 2020

Lopend onderzoek