Verzoek Kamer voor onderzoek gehonoreerd

Het verzoek van de Tweede Kamer om onderzoek te doen naar de informatiebeveiliging van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt door de Algemene Rekenkamer gehonoreerd. 

In een brief aan de Tweede Kamer van 12 januari 2021 wordt aangegeven hoe dit verzoek ingepast wordt in het lopende onderzoek naar IT-beheer bij ministeries. Informatiebeveiliging en andere aspecten van IT-beheer hebben al enkele jaren de nadrukkelijke aandacht van de Rekenkamer. Hierover wordt gerapporteerd in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek (derde woensdag van mei).