Tijdige invoering EU-regels voor btw op e-commerce zet Belastingdienst voor grote uitdaging

De Algemene Rekenkamer uit in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen of het lukt om nieuwe btw-regels van de EU voor de levering van goederen en digitale diensten aan particulieren tijdig in te voeren.

Op 1 juli 2021 worden de nieuwe Europese regels voor deze grensoverschrijdende e-commerce van kracht. De Nederlandse Belastingdienst heeft echter aangegeven deze op zijn vroegst op 1 januari 2022 te kunnen invoeren. Als het de Belastingdienst niet lukt om dit tijdstip een half jaar te vervroegen, loopt de Staat mogelijk btw-inkomsten mis. Ook kan dit financiële en logistieke problemen opleveren voor het bedrijfsleven.

In reactie op de bezorgdheid van de Rekenkamer zegt de staatssecretaris van Financiën dat de mogelijkheden van invoering op 1 juli 2021 en de risico’s van deze versnelling voor de uitvoering  worden onderzocht.