Er is te veel, niet te weinig informatie

Staat de toeslagenaffaire op zichzelf? Of zijn er vaste patronen van politieke en parlementaire wetmatigheden in te herkennen?

In het traditionele nieuwjaarsessay in Elsevier Weekblad gaat president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer aan de hand van dertig jaar parlementaire onderzoeken en enquêtes in op deze vragen: elke ongelukkige politieke affaire is ongelukkig op dezelfde wijze, maar wordt er ook geleerd van fouten uit het verleden?