Publicaties

Publicaties van de Algemene Rekenkamer vanaf 2012. Raadpleeg voor oudere publicaties ons archief.

2.010 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Reactie minister van BZK op het rapport Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering

Brief | 26-09-2019

Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering

De toename van vrouwen in adviescolleges van de regering stagneert. In de afgelopen tien jaar is hun aandeel blijven steken op ...

Rapport | 26-09-2019

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 van het Ministerie van BZK

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken, gemeentefonds en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2019

Brieven met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting en Voortgangsmeter aanbevelingen

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2019

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Financiën, begrotingshoofdstuk IX (Financiën en Nationale ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2019

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries

Publicatie | 24-09-2019

Bestand aanbevelingen 2013-2018 Alle ministeries

Publicatie | 24-09-2019

Inzicht in publiek geld (deel 2)

Naar een toekomstbestendige beleidsbegroting De positie van het parlement kan versterkt worden als ministers in hun begroting en ...

Rapport | 12-09-2019

Opinieartikel Informatie aan Kamer moet beter

Collegelid Ewout Irrgang heeft vanwege de publicatie van het rapport ‘Inzicht in publiek geld (deel 2) – Naar een ...

Publicatie | 12-09-2019

Wetsvoorstel wijziging WHW i.v.m. studiekeuze-informatie en studenttevredenheidsonderzoek (overleg op grond van artikel 7.40 CW 2016)

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  over het Wetsvoorstel wijziging WHW ...

Brief | 27-08-2019