Publicaties van de Algemene Rekenkamer vanaf 2012. Raadpleeg voor oudere publicaties ons archief.

1.985 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Toespraak collegelid Francine Giskes bij het vertrek van Klaartje Peters als voorzitter van de Rekenkamer Maastricht

Toespraak | 20-09-2018

Wegwijzer sociaal domein

Als onderdeel van ons advies Wegwijs in het sociaal domein hebben we een digitaal instrument ontwikkeld, de ‘Wegwijzer sociaal ...

Publicatie | 13-09-2018

Wegwijs in het sociaal domein

Advies ter verbetering van de informatievoorziening door de regering aan de Tweede Kamer met betrekking tot de Participatiewet, ...

Rapport | 13-09-2018

Brief aan de Tweede Kamer Onderzoek naar voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-09-2018

Universal goals - universal approaches? - Supreme Audit Institutions (SAIs) and the SDGs

Thursday 28 june - Opening speech ms Francine Giskes

Toespraak | 28-06-2018

Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Defensie

Kamerstuk: Kamervragen | 19-06-2018

Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamerstuk: Kamervragen | 14-06-2018

ERRATA bij het rapport van de Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoor-dingsonderzoek 2017 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2018

Reactie minister van Defensie en Buitenlandse Zaken op het rapport Inzet Nederlandse krijgsmacht voor VN-missie in Mali

Brief | 13-06-2018

Inzet Nederlandse krijgsmacht voor VN-missie in Mali

Goed improviseren vergt goede voorbereiding Gebrek aan materieel, onvoldoende training, defecte onderdelen: de minister van ...

Rapport | 13-06-2018

Zie ook