Vizier op de vervanging van de onderzeeboten, deel 2

De verwervingsfase doorgelicht


Proces voorlopige gunning van aankoop nieuwe onderzeeboten zorgvuldig en navolgbaar

Het besluit van de minister van Defensie om 4 nieuwe onderzeeboten aan te schaffen bij de Naval Group is volgens de regels verlopen en zorgvuldig genomen. Dat is de conclusie van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het gunningsproces. Daarnaast concludeert de Algemene Rekenkamer dat de minister niet alle kosten over de levensduur, zoals de bewapening en exploitatie inzichtelijk heeft gemaakt. Hierdoor is het totaal benodigde budget hoger.

De vervanging van vier onderzeeboten van de Walrusklasse is één van de grootste projecten van het Ministerie van Defensie voor de komende jaren. Het gaat om miljarden euro’s. Nederland koopt geen bestaand product. De Algemene Rekenkamer deed ook onderzoek naar de financiële risico’s én hoe adequaat de minister het parlement informeert. Het parlement kan het  onderzoek betrekken bij debatten over de aanschaf van nieuwe onderzeeboten. 

Wat zijn de onderzoeksvragen?

We stellen een aantal vragen om te beoordelen of de aanschaf van de nieuwe onderzeeboten volgens de regels verloopt en of het parlement hier voldoende en adequate informatie over heeft ontvangen van de minister van Defensie. In ons onderzoek beantwoorden wij de vragen:

 • in hoeverre de voorgenomen gunning volgens de regels tot stand is gekomen;
 • in hoeverre de uiteindelijke keuze voor de onderzeeboten overeenkomt met de eerder opgestelde behoefte;  
 • in hoeverre keuzes gedurende het verwervingstraject zijn onderbouwd;
 • in hoeverre de deelname van het Nederlandse bedrijfsleven voldoet aan de regels;
 • of de minister van Defensie de totale kosten in beeld heeft;
 • of andere investeringen uitgesteld moeten worden door dit project;
 • of deelprojecten (zoals bewapening) in de pas lopen met de vervanging van de onderzeeboten;
 • of de minister de risico’s goed beheerst; en
 • of de minister het parlement voldoende en adequaat heeft geïnformeerd over de vervanging van de onderzeeboten.   
   

Heeft u feedback over dit onderzoek?

Wij heten alle feedback op onze onderzoeken van harte welkom. Wat vindt u van dit rapport? Heeft u er vragen over of heeft u behoefte aan nadere uitleg? Mail ons dan op feedback@rekenkamer.nl. We nemen alle e-mails in overweging en zullen ze met zorg behandelen.