Publicaties van de Algemene Rekenkamer vanaf 2012. Raadpleeg voor oudere publicaties ons archief.

2.006 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wegwijs in het sociaal domein

Advies ter verbetering van de informatievoorziening door de regering aan de Tweede Kamer met betrekking tot de Participatiewet, ...

Rapport | 13-09-2018

Brief aan de Tweede Kamer Onderzoek naar voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-09-2018

Universal goals - universal approaches? - Supreme Audit Institutions (SAIs) and the SDGs

Thursday 28 june - Opening speech ms Francine Giskes

Toespraak | 28-06-2018

Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Defensie

Kamerstuk: Kamervragen | 19-06-2018

Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamerstuk: Kamervragen | 14-06-2018

ERRATA bij het rapport van de Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoor-dingsonderzoek 2017 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2018

Reactie minister van Defensie en Buitenlandse Zaken op het rapport Inzet Nederlandse krijgsmacht voor VN-missie in Mali

Brief | 13-06-2018

Inzet Nederlandse krijgsmacht voor VN-missie in Mali

Goed improviseren vergt goede voorbereiding Gebrek aan materieel, onvoldoende training, defecte onderdelen: de minister van ...

Rapport | 13-06-2018

Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het jaarverslag van Wonen en Rijksdienst

Kamerstuk: Kamervragen | 13-06-2018

Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017: de Staat van de rijksverantwoording

Kamerstuk: Kamervragen | 13-06-2018

Zie ook