Publicaties van de Algemene Rekenkamer vanaf 2012. Raadpleeg voor oudere publicaties ons archief.

2.169 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van BZ - Uitgaven + ontvangsten

Publicatie | 15-05-2019

Rapport bij de Nationale verklaring 2019

Rapport | 15-05-2019

Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Deltafonds - Uitgaven + ontvangsten

Publicatie | 15-05-2019

Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van EZK - Afgerekende voorschotten

Publicatie | 15-05-2019

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën en ...

Rapport | 15-05-2019

Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van OCW - Uitgaven + ontvangsten

Publicatie | 15-05-2019

Reactie minister van BZK op Verantwoordingsonderzoek 2018 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief | 15-05-2019

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Defensie

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie.

Rapport | 15-05-2019

Reactie minister van OCW op Verantwoordingsonderzoek 2018 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief | 15-05-2019

Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Financiën - Saldibalans

Publicatie | 15-05-2019

Zie ook