Publicaties

Gebruik onderstaand zoekscherm om te zoeken naar publicaties van de Algemene Rekenkamer vanaf 1995.

Raadpleeg voor een overzicht op chronologische volgorde ons archief.

3.080 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
???search.filter.firstcategory.hint???
Sorteren op:
 1. Reactie minister voor Klimaat en Energie op het rapport Focus op strategische voorraden

  Brief | 29-09-2022

 2. Reactie minister van Justitie en Veiligheid op het rapport Focus op strategische voorraden

  Brief | 29-09-2022

 3. Reactie minister van LNV op het rapport Focus op strategische voorraden

  Brief | 29-09-2022

 4. Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 van het Ministerie van BZK

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 28-09-2022

 5. Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

  Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. En die verantwoording is vervolgens weer de basis voor de ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 28-09-2022

 6. Rode draden uit onze onderzoeken naar de ontvangsten van het Rijk

  Kamerstuk: Kamerbrief | 28-09-2022

 7. Actualisatie scenario’s aardgasbaten 1966-2021

  Kamerstuk: Kamerbrief | 27-09-2022

 8. Wet Adviescollege ICT-Toetsing; reactie consultatie Algemene Rekenkamer

  Brief van de Algemene Rekenkamer aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wetsvoorstel ...

  Brief | 14-09-2022

 9. Oprichting Europese groepering voor territoriale samenwerking Euro Contrôle Route; overleg artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016

  Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de oprichting en deelneming ...

  Brief | 13-09-2022

 10. Besluit op Woo verzoek over een groot aantal onderwerpen

  Dit verzoek werd ontvangen op 14 augustus. Omdat het verzoek zeer algemeen gesteld was en op een aantal punten onduidelijk heeft ...

  Woo-besluit | 01-09-2022