Publicaties

Publicaties van de Algemene Rekenkamer vanaf 2012. Raadpleeg voor oudere publicaties ons archief.

2.010 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Reactie minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het rapport Ouderdomsregelingen ontleed

Brief | 13-11-2019

Ouderdomsregelingen ontleed

Video | 13-11-2019

Verzoekonderzoek bijzondere uitkeringen aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2019

Beantwoording vragen Tweede Kamer over het rapport Aanpak mestvervuiling veehouderij

Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019

Kamerstuk: Kamervragen | 21-10-2019

Focusonderwerpen Verantwoording 2019

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2019

Aanbevelingslijst voor een collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2019

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 Koninkrijksrelaties en BES-Fonds

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-10-2019

Erratum: Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-10-2019

Erratum: Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-10-2019

Erratum: Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-10-2019