Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen816
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband161
Schulden buiten begrotingsverband7.250
Openstaande rechten0
Vorderingen662
Schulden0
Voorschotten7.274
Garantieverplichtingen0
Andere verplichtingen32.632
Deelnemingen0
Totaal48.795
Brontabel als csv (336 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten53053
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal53053Nee
Brontabel als csv (405 bytes)