Kijk op inspectierapporten

Onderzoek naar het effect van 3 rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid

De Algemene Rekenkamer onderzocht de impact van 3 rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De conclusie is dat het effect maar beperkt is. De inspectie ziet erop toe dat de uitvoeringsorganisaties publieke taken goed uitvoeren. De vraag was of rapporten die de inspectie in dit kader maakt hebben geleid tot concrete veranderingen in de uitvoering met een tastbaar maatschappelijk effect. Dat is niet aannemelijk, is onze conclusie. Het antwoord op die vraag is van belang, want de minister van JenV hoort te weten of de wet in de praktijk werkt zoals beoogd of dat aanpassingen nodig zijn.

Wat zijn onze conclusies?

In Kijk op inspectierapporten komen wij tot de slotsom dat zowel de minister van JenV als de uitvoeringsorganisaties meer zouden moeten doen met de rapporten van de inspectie.

Welke onderzoeksmethoden gebruikten we?

Voor het onderzoek kozen 3 inspectierapporten uit:

  • Uit Balans - een onderzoek naar de uitvoering van taken in zes locaties binnen het gevangeniswezen (2018)
  • De samenwerking tussen de stichting Halt en politie rondom (2017) 
  • Op weg naar balans - een onderzoek naar de verlening van wapenvergunningen aan burgers door de politie (2016)

De keus viel op deze 3 rapporten omdat ze over verschillende terreinen van het justitiële werk gaan: toepassing van sancties, jeugd en politie. We bekeken wat oudere inspectierapporten, die  geen incident als aanleiding hadden. Daardoor konden we het effect op de uitvoering beter vaststellen.

Stand van zaken

In reactie op het onderzoek zegt de minister van JenV de effectiviteit van de inspectierapporten te willen verbeteren en de kritische en analytische blik van de inspectie beter te willen benutten. Het nieuwe kabinet wil de inspecties ook meer middelen en armslag geven.