Aandachtspunten overheveling buitenonderhoud en aanpassing schoolgebouwen

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil met ingang van 2015 de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassing van schoolgebouwen in het primair onderwijs overhevelen van gemeenten naar schoolbesturen. Ook het bijbehorende budget wordt dan overgeheveld. In deze brief aan de Tweede Kamer presenteren wij enkele aandachtspunten bij de voorgestelde overheveling en doen we aanbevelingen hoe daarmee om te gaan.