Met onze onderzoeken willen we inzicht verschaffen in publiek geld. Naast de rijksoverheid vervullen ook decentrale overheden als gemeenten en provincies een belangrijke rol bij de besteding van publiek geld.

Recente publicaties

Inzicht in publiek geld (2016)

De uitvoering van rijksbeleid en de besteding van publiek geld vindt niet alleen door ministers plaats. Dat gebeurt meer in netwerken waarin het Rijk één van de spelers is. Met dit rapport over inzicht in publiek geld nodigen wij politieke partijen, kabinet, volksvertegenwoordigers, wetenschappers, journalisten en andere betrokkenen en deskundigen uit voor een bezinning op de publieke verantwoording.