Geldstroom decentrale overheden

Met onze onderzoeken willen we inzicht verschaffen in publiek geld. Naast de rijksoverheid vervullen ook decentrale overheden als gemeenten en provincies een belangrijke rol bij de besteding van publiek geld.

Recente publicatie

Wegwijs in het sociaal domein (2018)

De Tweede Kamer wenst beter inzicht in de voortgang en resultaten in het sociaal domein en vroeg de Algemene Rekenkamer daarover advies uit te brengen. In ‘Wegwijs in het sociaal domein’ adviseert de Algemene Rekenkamer over hoe de informatiepositie van de Tweede Kamer versterkt kan worden door meer samenhang en structuur aan te brengen in de verstrekte informatie.