Versterk positie van lokale rekenkamer

In een brief aan de Tweede Kamer wijst de Algemene Rekenkamer op 28 november jl. op een noodzakelijke versterking van de onderzoeksbevoegdheden voor lokale rekenkamers.

Aanleiding voor de brief vormt het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers. Daarin is, naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer, onvoldoende geregeld dat deze rekenkamers in de toekomst ook onderzoek kunnen doen naar dochterondernemingen van organisaties die door lokale overheden gefinancierd worden. Dit kan bijvoorbeeld gaat over dochterondernemingen van regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.