Verzoek onderzoek bijzondere uitkeringen aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba gehonoreerd

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de Algemene Rekenkamer op 12 november 2019 dat het verzoek gehonoreerd wordt om onderzoek te doen naar de bijzondere uitkeringen die Bonaire, Sint-Eustatius en Saba van het Rijk ontvangen.

De Tweede Kamer vroeg de Algemene Rekenkamer op 2 oktober jl. om dit onderzoek uit te voeren. De Kamer wil weten hoe het toezicht op de besteding van bijzondere uitkeringen die het Rijk verstrekt aan de openbare lichamen (dit zijn bijzondere gemeenten in het Caribisch deel van het Koninkrijk) georganiseerd is. Ook wordt de Algemene Rekenkamer gevraagd de informatie te beoordelen die het parlement hierover heeft ontvangen.
De Tweede Kamer heeft tenslotte gevraagd om de coördinerende rol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nader te onderzoeken.

De Algemene Rekenkamer verwacht de bevindingen in juni 2020 te kunnen publiceren.