Aandachtspunten bij begroting kabinet

In een reeks van brieven wijst de Algemene Rekenkamer het parlement op aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 van diverse ministers. Op 24 september 2019 zijn de eerste twee brieven naar de Kamer gestuurd en op onze website gepubliceerd, die over de ontwerpbegroting Financiën en Nationale schuld en de ontwerpbegroting BZK, over de hoofdstukken Binnenlandse Zaken, het gemeentefonds en het provinciefonds.

De Algemene Rekenkamer reikt deze aandachtspunten aan, zodat Kamerleden de komende maanden in de begrotingsbehandelingen in debat met de verantwoordelijke bewindspersonen er gebruik van kunnen maken. Een goede begroting legt immers de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover.

Begin oktober zal de Algemene Rekenkamer meer brieven over de ontwerpbegrotingen 2020 van andere ministers publiceren.