Programma's

De Algemene Rekenkamer onderzoekt de besteding van publiek geld. We onderzoeken of de belastingbetaler waar krijgt voor zijn geld. In onze meerjarige onderzoeksprogramma’s gaat onze aandacht uit naar beleidsterreinen en thema’s met een groot financieel en maatschappelijk belang.

Onze programma's

  1. Programma Verantwoordingsonderzoek - doorontwikkeling
  2. Programma Energietransitie
  3. Programma Ontvangsten
  4. Programma voor innovatief onderzoek (DOEN)
  5. Programma Premiesectoren zorg en sociale zekerheid
  6. Programma Toekomstbestendige overheidsfinanciën

Thema's

Nieuwe maatschappelijke vraagstukken als duurzaamheid (uitputting van natuurlijke hulpbronnen en transitie naar andere energievoorziening) en veiligheid (cybercrime, kwetsbaar elektronisch verkeer) zijn ook thema's die onze aandacht krijgen.