Inzicht als basis voor vertrouwen | strategie 2016 - 2020

Vertrouwen is de basis voor een goed functionerende democratische rechtstaat. Voorwaarde hiervoor is een overheid die zorgvuldig omgaat met publiek geld en maatschappelijke vraagstukken. We willen het inzicht in de publieke geldstromen verbeteren. We ondersteunen dan ook ieder streven naar moderne vormgeving van rekenschap. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen van de samenleving in de overheid. 

In deze strategie beschrijven we wat er om ons heen verandert,  wat we gaan doen, en hoe we dat gaan doen.