Verantwoordingsonderzoek

Wat we onderzoeken

Wat de Algemene Rekenkamer moet onderzoeken is wettelijk vastgelegd (Comptabiliteitswet 2016; CW 2016). Dat is onze onderzoeksopdracht. We noemen dat onderzoek het verantwoordingsonderzoek. Jaarlijks onderzoeken wij of de verantwoording die de ministers afleggen via de jaarverslagen en het beheer dat de ministers voeren, voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt.

Die eisen staan in de volgende algemene wet- en regelgeving:

  • Comptabiliteitswet 2016;
  • Rijksbegrotingsvoorschriften;
  • Besluit FEZ van het Rijk;
  • Regeling financieel beheer van het Rijk.

Een aantal eisen staat in specifieke wet- en regelgeving, zoals onder andere: subsidieregelingen, de Aanbestedingswet 2012, Europese verdragen, verordeningen en besluiten (bijvoorbeeld regels voor staatssteun), en belastingwetgeving.

Het gaat om eisen aan de verantwoording over de financiƫle informatie, de bedrijfsvoering en de beleidsresultaten. Ons onderzoek naar de jaarverslagen van de ministeries bestaat daarom uit 3 delen:

Ook onderzoeken wij of de verantwoording in het Financieel jaarverslag van het Rijk voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Dat is het vierde deel van ons onderzoek: