Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Onze conclusies

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) werkt aan 4 belangrijke doelen: 

  1. er samen met andere landen en organisaties voor zorgen dat er geen verdeeldheid, oorlog of gevaarlijke situaties komen; 
  2. zorgen dat er minder armoede en ongelijkheid in de wereld is;
  3. zorgen voor een schoon milieu en een gezond klimaat in de wereld;
  4. zorgen dat Nederland ook geld kan verdienen in het buitenland. 

Om deze doelen te bereiken, maakt de minister beleid. De wettelijke taak van de Algemene Rekenkamer is om dit beleid te controleren. We kijken of de minister het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Ons oordeel hierover publiceren we elk jaar in het verantwoordingsonderzoek. Dit jaar hebben wij geen onderzoek gedaan naar het beleid van de minister voor BHOS. Wel geven wij een oordeel over de rechtmatigheid en de betrouwbaarheid en ordelijkheid van de financiële verantwoordingsinformatie.

De minister voor BHOS heeft geen eigen ministerie; de organisatie van BHOS valt onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wel is de minister voor BHOS verantwoordelijk voor de aansturing van de activiteitencyclus. Dit is de procesmatige beheersing van de projecten en programma’s voor ontwikkelingssamenwerking. Wij constateren dat er in 2021 verbeteringen zijn doorgevoerd in de activiteitencyclus. Er is meer aandacht voor risicoanalyses voorafgaand aan de financiering van activiteiten.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Financieel oordeel BHOS

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer